Dril cynllun argyfwng cynhwysfawr ar gyfer damweiniau cemegol peryglus

Cynhaliwyd ymarferion brys damweiniau cynhwysfawr ym mhrif ardaloedd peryglon y fferm danc. Roedd y dril yn dilyn yr ymladd go iawn yn agos, gan ganolbwyntio ar efelychu gollyngiadau deunydd, gwenwyno personél a thanau mewn ffermydd tanc cyfagos wrth lwytho a dadlwytho tryciau yn y fferm danc. Cychwynnodd y gweithdy gwaith cyhoeddus ymateb brys ar unwaith. Gorchmynnodd cyfarwyddwr y gweithdy Zhang Libo sefydlu tîm achub brys, tîm gwacáu, tîm monitro amgylcheddol, tîm dadheintio, tîm rhybuddio, tîm taenellu tân, a thîm achub meddygol i gydlynu gwaith ymateb brys a gwneud y tro cyntaf. Achub brys.

657dc5af-c839-4f32-ad22-f33ab087ae73
38d688c0-287b-4e08-9e56-f9eb523a326d

Yn ystod yr ymarfer, cynhaliodd pob tîm yn drefnus ac yn gyflym yn unol â gofynion, cyfrifoldebau a gweithdrefnau'r ymarfer achub. Gorchmynnodd yr arweinwyr yn ofalus a'u hanfon yn rhesymol, a chydweithiodd a gweithredodd yr holl gyfranogwyr yn yr ymarfer yn llawn, gan gyflawni'r dangosyddion dril brys disgwyliedig. Roedd yr ymarfer hwn nid yn unig wedi gwella gallu'r cwmni i ymateb i argyfyngau wrth wneud penderfyniadau, gorchymyn, trefnu a chydlynu, gan gryfhau ymwybyddiaeth risg ac ymwybyddiaeth amddiffyn tân cadres a gweithwyr mewn ymateb i argyfyngau, ond hefyd gwella'r argyfwng ar y safle ymhellach. cyflymder ymateb, galluoedd trin a lefel ymladd wirioneddol, Gosod sylfaen gadarn ar gyfer mynd ati i gynhyrchu’n ddiogel a chreu menter gynhenid ​​ddiogel.

0eb8b6c7-d9f6-4d18-888e-35ba82028ceb
2edf06b4-4643-4baf-9be4-cc2b3e61e881

Amser post: Mehefin-18-2021